Dotaz

Zašlete Váš dotaz online a odpověď můžete očekávat do 24 hodin. Údaje označené (*) jsou povinné.

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a nákupem služeb od Jana Dukony, Hostímská 391/14, 266 01 Beroun-Závodí, řídíme Nařízením EP a Rady EU 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na Jana Dukony emailem na info@instalace.eu

Údaje označené (*) jsou povinné.